ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 10.01 Ανοιχτό Ξανθό Σαντρέ

Venita Multi Color Δεν περιέχει αμμωνία, σιλικόνες, parabens & resorcinol. 100% κάλυψη λευκών ..

5.58€
Χωρίς ΦΠΑ: 4.50€
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών -1.0 Μαύρο
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.5 Καστανό Σκούρο
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.4 Καστανό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.17 Καστανό Φωτεινό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.3 Καστανό Ανοιχτό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.34 Φουντουκί
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.65 Κόκκινο Βουργουνδίας
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.66 Κερασί
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 7.0 Φυσικό Ξανθό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 8.3 Ξανθό Μελί
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 9.01 Ξανθό Μπέζ

Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 9.01 Ξανθό Μπέζ

Venita Multi Color Δεν περιέχει αμμωνία, σιλικόνες, parabens & resorcinol. 100% κάλυψη λευκών ..

5.58€
Χωρίς ΦΠΑ: 4.50€
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.5 Καστανό Σκούρο
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.4 Καστανό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.17 Καστανό Φωτεινό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.3 Καστανό Ανοιχτό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.34 Φουντουκί
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.65 Κόκκινο Βουργουνδίας
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.66 Κερασί
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 7.0 Φυσικό Ξανθό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 8.3 Ξανθό Μελί
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 10.01 Ανοιχτό Ξανθό Σαντρέ

Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 8.3 Ξανθό Μελί

Venita Multi Color Δεν περιέχει αμμωνία, σιλικόνες, parabens & resorcinol. 100% κάλυψη λευκών ..

5.58€
Χωρίς ΦΠΑ: 4.50€
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.5 Καστανό Σκούρο
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.4 Καστανό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.17 Καστανό Φωτεινό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.3 Καστανό Ανοιχτό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.34 Φουντουκί
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.65 Κόκκινο Βουργουνδίας
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.66 Κερασί
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 7.0 Φυσικό Ξανθό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 9.01 Ξανθό Μπέζ
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 10.01 Ανοιχτό Ξανθό Σαντρέ

Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 7.0 Φυσικό Ξανθό

Venita Multi Color Δεν περιέχει αμμωνία, σιλικόνες, parabens & resorcinol. 100% κάλυψη λευκών ..

5.58€
Χωρίς ΦΠΑ: 4.50€
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών -1.0 Μαύρο
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.5 Καστανό Σκούρο
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.4 Καστανό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.17 Καστανό Φωτεινό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.3 Καστανό Ανοιχτό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.34 Φουντουκί
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.65 Κόκκινο Βουργουνδίας
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.66 Κερασί
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 8.3 Ξανθό Μελί
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 9.01 Ξανθό Μπέζ
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 10.01 Ανοιχτό Ξανθό Σαντρέ

Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.66 Κερασί

Venita Multi Color Δεν περιέχει αμμωνία, σιλικόνες, parabens & resorcinol. 100% κάλυψη λευκών ..

5.58€
Χωρίς ΦΠΑ: 4.50€
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών -1.0 Μαύρο
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.5 Καστανό Σκούρο
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.4 Καστανό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.17 Καστανό Φωτεινό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.3 Καστανό Ανοιχτό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.34 Φουντουκί
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.65 Κόκκινο Βουργουνδίας
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 7.0 Φυσικό Ξανθό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 8.3 Ξανθό Μελί
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 9.01 Ξανθό Μπέζ
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 10.01 Ανοιχτό Ξανθό Σαντρέ

Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.65 Κόκκινο Βουργουνδίας

Venita Multi Color Δεν περιέχει αμμωνία, σιλικόνες, parabens & resorcinol. 100% κάλυψη λευκών ..

5.58€
Χωρίς ΦΠΑ: 4.50€
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών -1.0 Μαύρο
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.5 Καστανό Σκούρο
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.4 Καστανό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.17 Καστανό Φωτεινό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.3 Καστανό Ανοιχτό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.34 Φουντουκί
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.66 Κερασί
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 7.0 Φυσικό Ξανθό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 8.3 Ξανθό Μελί
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 9.01 Ξανθό Μπέζ
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 10.01 Ανοιχτό Ξανθό Σαντρέ

Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.34 Φουντουκί

Venita Multi Color Δεν περιέχει αμμωνία, σιλικόνες, parabens & resorcinol. 100% κάλυψη λευκών ..

5.58€
Χωρίς ΦΠΑ: 4.50€
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών -1.0 Μαύρο
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.5 Καστανό Σκούρο
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.4 Καστανό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.17 Καστανό Φωτεινό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.3 Καστανό Ανοιχτό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.65 Κόκκινο Βουργουνδίας
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.66 Κερασί
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 7.0 Φυσικό Ξανθό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 8.3 Ξανθό Μελί
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 9.01 Ξανθό Μπέζ
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 10.01 Ανοιχτό Ξανθό Σαντρέ

Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.3 Καστανό Ανοιχτό

Venita Multi Color Δεν περιέχει αμμωνία, σιλικόνες, parabens & resorcinol. 100% κάλυψη λευκών ..

5.58€
Χωρίς ΦΠΑ: 4.50€
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών -1.0 Μαύρο
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.5 Καστανό Σκούρο
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.4 Καστανό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.17 Καστανό Φωτεινό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.34 Φουντουκί
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.65 Κόκκινο Βουργουνδίας
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.66 Κερασί
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 7.0 Φυσικό Ξανθό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 8.3 Ξανθό Μελί
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 9.01 Ξανθό Μπέζ
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 10.01 Ανοιχτό Ξανθό Σαντρέ

Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.17 Καστανό Φωτεινό

Venita Multi Color Δεν περιέχει αμμωνία, σιλικόνες, parabens & resorcinol. 100% κάλυψη λευκών ..

5.58€
Χωρίς ΦΠΑ: 4.50€
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών -1.0 Μαύρο
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.5 Καστανό Σκούρο
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.4 Καστανό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.3 Καστανό Ανοιχτό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.34 Φουντουκί
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.65 Κόκκινο Βουργουνδίας
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.66 Κερασί
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 7.0 Φυσικό Ξανθό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 8.3 Ξανθό Μελί
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 9.01 Ξανθό Μπέζ
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 10.01 Ανοιχτό Ξανθό Σαντρέ

Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.4 Καστανό

Venita Multi Color Δεν περιέχει αμμωνία, σιλικόνες, parabens & resorcinol. 100% κάλυψη λευκών ..

5.58€
Χωρίς ΦΠΑ: 4.50€
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών -1.0 Μαύρο
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.5 Καστανό Σκούρο
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.17 Καστανό Φωτεινό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.3 Καστανό Ανοιχτό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.34 Φουντουκί
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.65 Κόκκινο Βουργουνδίας
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.66 Κερασί
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 7.0 Φυσικό Ξανθό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 8.3 Ξανθό Μελί
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 9.01 Ξανθό Μπέζ
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 10.01 Ανοιχτό Ξανθό Σαντρέ

Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.5 Καστανό Σκούρο

Venita Multi Color Δεν περιέχει αμμωνία, σιλικόνες, parabens & resorcinol. 100% κάλυψη λευκών ..

5.58€
Χωρίς ΦΠΑ: 4.50€
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών -1.0 Μαύρο
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.4 Καστανό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.17 Καστανό Φωτεινό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.3 Καστανό Ανοιχτό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.34 Φουντουκί
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.65 Κόκκινο Βουργουνδίας
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.66 Κερασί
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 7.0 Φυσικό Ξανθό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 8.3 Ξανθό Μελί
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 9.01 Ξανθό Μπέζ
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 10.01 Ανοιχτό Ξανθό Σαντρέ

Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών -1.0 Μαύρο

Venita Multi Color Δεν περιέχει αμμωνία, σιλικόνες, parabens & resorcinol. 100% κάλυψη λευκών ..

5.58€
Χωρίς ΦΠΑ: 4.50€
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.5 Καστανό Σκούρο
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.4 Καστανό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.17 Καστανό Φωτεινό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.3 Καστανό Ανοιχτό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 4.34 Φουντουκί
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.65 Κόκκινο Βουργουνδίας
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 5.66 Κερασί
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 7.0 Φυσικό Ξανθό
Venita Multi Color Βαφή Μαλλιών - 10.01 Ανοιχτό Ξανθό Σαντρέ

Venita Χρώμα μαλλιών BIO- Ουδέτερο (Αλεξανδρινό) ΜΑΛΑΚΤΙΚΗ

100% ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝΤο VENITA HERBAL HAIR COLOR ΠΕΡΙΕΧΕΙ 100% ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣ..

11.78€
Χωρίς ΦΠΑ: 9.50€
Venita Χρώμα μαλλιών BIO- Μαύρη Σοκολάτα 3.0
Venita Χρώμα μαλλιών BIO- Καστανό 4.0
Venita Χρώμα μαλλιών BIO- Φουντουκί 4.34
Venita Χρώμα μαλλιών BIO- Χέννα 6.46

Venita Χρώμα μαλλιών BIO- Χέννα 6.46

100% ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝΤο VENITA HERBAL HAIR COLOR ΠΕΡΙΕΧΕΙ 100% ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣ..

11.78€
Χωρίς ΦΠΑ: 9.50€
Venita Χρώμα μαλλιών BIO- Μαύρη Σοκολάτα 3.0
Venita Χρώμα μαλλιών BIO- Καστανό 4.0
Venita Χρώμα μαλλιών BIO- Φουντουκί 4.34
Venita Χρώμα μαλλιών BIO- Ουδέτερο (Αλεξανδρινό) ΜΑΛΑΚΤΙΚΗ

Venita Χρώμα μαλλιών BIO- Φουντουκί 4.34

100% ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝΤο VENITA HERBAL HAIR COLOR ΠΕΡΙΕΧΕΙ 100% ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣ..

11.78€
Χωρίς ΦΠΑ: 9.50€
Venita Χρώμα μαλλιών BIO- Μαύρη Σοκολάτα 3.0
Venita Χρώμα μαλλιών BIO- Καστανό 4.0
Venita Χρώμα μαλλιών BIO- Χέννα 6.46
Venita Χρώμα μαλλιών BIO- Ουδέτερο (Αλεξανδρινό) ΜΑΛΑΚΤΙΚΗ

Venita Χρώμα μαλλιών BIO- Καστανό 4.0

100% ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝΤο VENITA HERBAL HAIR COLOR ΠΕΡΙΕΧΕΙ 100% ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣ..

11.78€
Χωρίς ΦΠΑ: 9.50€
Venita Χρώμα μαλλιών BIO- Μαύρη Σοκολάτα 3.0
Venita Χρώμα μαλλιών BIO- Φουντουκί 4.34
Venita Χρώμα μαλλιών BIO- Χέννα 6.46
Venita Χρώμα μαλλιών BIO- Ουδέτερο (Αλεξανδρινό) ΜΑΛΑΚΤΙΚΗ